Tilapäinen liittymä

Tilapäinen liittymä voidaan rakentaa kohteeseen, jossa sähköntarve on kestoltaan tilapäinen tai sähkönkäyttö poikkeaa oleellisesti myöhemmästä sähkönkäytöstä.

Tilapäisestä liittymästä tehdään kirjallinen sopimus, jonka maksimi voimassaoloaika on kaksi vuotta. Liittymä rakennetaan tilapäisen sähkön sopimusehtojen mukaisesti. Sähkön käytöstä veloitetaan hinnaston mukaiset siirto- ja energiamaksut. Asemakaava-alueen ulkopuolella pientalojen tms. liittymät tulee jo rakentamisen alkuvaiheessa toteuttaa pysyvinä liityntöinä.

 

Tilapäinen liittymään on rakennettava siten, että se täyttää verkkoyhtiön ja standardien asettamat vaatimukset.

 

Tilapäisen liittymän irtisanominen/irroitus tilataan puhelimitse puh. 020 630 3000