Sähköliittymän purkaminen

Mikäli kiinteistössä ei tarvita enää sähköä, niin sähköliittymän voi irtisanoa tai tehdä liittymälle ylläpitosopimus.

​Liittymän irtisanominen

 

Liittyjä voi kirjallisesti irtisanoa sopimuksen päättymään silloin, kun  käyttöpaikkaa koskeva verkkopalvelusopimus ei ole voimassa. Irtisanomisaika on yksi kuukausi. Tällöin sähköliittymä puretaan ja palautuskelpoiset  liittymismaksut hyvitetään liittyjälle liittymän purkamisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä.

 

Mikäli liittymä irtisanotaan ja myöhemmin samalle kiinteistölle (sähkönkäyttöpaikalle) otetaan uusi liittymä, on liittymismaksu yleensä vähintään irtisanotun liittymismaksun suuruinen. 

 

Liittymän ylläpito

 

Liittyjä voi ylläpitää liittymän tekemällä Tampereen  Sähköverkko Oy:n kanssa ylläpitosopimuksen, vaikka sähkönkäyttöpaikkaa koskevaa sähköverkko-  tai  sähköntoimitussopimusta ei ole voimassa. Liittymän ylläpidosta veloitetaan hinnaston mukainen maksu.