Sähköturvallisuus

Sähkötyöt ovat luvanvaraista toimintaa.

​Sähköasennukset tulee teettää ammattitaitoisella urakoitsijalla. Turvatekniikan keskus ylläpitää internet-sivuillaan sähköurakoitsijarekisteriä.

 

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) internet-sivuilla on hyödyllistä tietoa kodin sähköturvallisuudesta. Lisäksi sivuilla on kerrottu työskentelystä ilmajohtojen läheisyydessä ja annettu vaaditut varoetäisyydet.

 

 Hengenvaara-kyltti varoittaa suurjännitteestä

 

​Hengenvaara-kyltillä varustetut sähkönjakelulaitteet kertovat, että kyseisissä tiloissa tai pylväissä on suurjännitelaitteita. Suurjännite on erittäin vaarallinen jännitetaso, joka aiheuttaa väärinkäsiteltynä todellisen hengenvaaran. Suhtaudu aina hengenvaara-kyltillä varustettuihin pylväisiin ja laitteisiin vakavasti.

 Hengenvaara.png

Vanhempien olisi hyvä selittää lapsille hengenvaara-kyltin merkitys ja kertoa vaaroista sähköjohtojen läheisyydessä. Suurjännitteisten johtojen lähellä sähköiskuun ei aina tarvita edes kosketusta.

Myös ilman hengenvaara-kylttiä olevat muut sähkö- ja ulkovalaistusverkon sähköiset osat ovat vaarallisia. Jotta sivullisille ei aiheutuisi vaaraa, osat on suojattu kotelolla tai sijoitettu korkealle pylvääseen.  

 

Ilmoita vaurioituneesta sähköverkon osasta!


Mikäli havaitset sähkö- tai ulkovalaituslaitteissa vaurion, kaatumassa olevan pylvään, maassa olevan johdon tai avoimen sähkötilan oven, ota yhteyttä välittömästi Tampereen Sähköverkon päivystykseen 0800 90 171. Älä koske laitteisiin tai johtoihin ja estä myös muiden sivullisten vaaraan joutuminen. Älä poista sähkölinjan päälle kaatunutta puuta, vaan ota heti yhteys alan ammattilaisiin, jotka varmistavat sähkölinjan jännitteettömyyden.