Sähkön hinta

Sähkön hinta muodostuu sähköenergian myynnistä, siirrosta ja veroista.

​Sähkön siirtohinta

   
 • Tampereen Sähköverkko Oy:n sähkön siirtohinnat noudattavat Energiaviraston sähköverkkotoiminnan valvontamallia.
 • Tampereen Sähköverkko Oy:n asiakaskohtainen siirtohinta riippuu asiakkaan valitsemasta siirtotuotteesta.
 • Perusmaksu sisältää mittalaitemaksun ja kattaa muita kiinteitä kustannuksia, kuten laskutuksen ja asiakaspalvelun.
 • Energiamaksu pitää sisällään pääoma-, kunnossapito-, häviö- ja  kantaverkkokustannukset. Energiamaksu on sidoksissa siirrettävän sähkön määrään. 
 •  

Sähköverot

   
 • Arvonlisävero lisätään perusmaksujen ja sähköverollisten energiamaksujen päälle.
 • Sähkön valmistevero
      1. Veroluokkaan 1 kuuluvat kotitaloudet, maatalous sekä palvelutoiminnot.
      2. Veroluokkaan 2 kuuluvat teollisuus ja ammattimainen kasvihuoneviljely.
 • Huoltovarmuusmaksu on kaikille sähkönkäyttäjille sama. Huoltovarmuus perustuu lakiin huoltovarmuuden turvaamisesta poikkeusolosuhteissa ja vakavissa häiriöissä.

 

Sähkön myynti

 
Sähkön myynnin osuuden voi kilpailuttaa. Kilpailutukseen tarvittavia tietoja ovat: käyttöpaikkatunnus, osoite, sähkönkäytön vuosiarvio ja pääsulakekoko.