Sähköveroluokan muutos

Alempaa veroa (II-veroluokka) maksetaan teollisuudessa tai ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä käytettävästä sähköstä, muu sähkö kuuluu korkeampaan I-veroluokkaan.

Kaikki asiakkaat kuuluvat veroluokkaan I, elleivät ole toimittaneet verkkoyhtiölle kirjallista vakuutusta oikeudestaan alempaan veroluokkaan. Vakuutus on tehtävä jokaiselle käyttöpaikalle erikseen.

 

Vakuuslomakkeen (pdf) voi toimttaa postitse verkkoyhtiöön.

 

Lisää tietoa asiasta saa Tullin sivuilta tai osoitteesta valmisteveroneuvonta@tulli.fi