Sähköntuotantolaitoksen liittäminen jakeluverkkoon

Ennen tuotantolaitteiston hankintaa varmista, että laitteisto täyttää verkkoyhtiön ja standardien asettamat vaatimukset.

Tuotantolaitosten liittämisessä jakeluverkkoon tulee noudattaa Energiateollisuus ry:n ohjeita. Tuotantolaitteiston liittämiskohta tulee valita siten, että tuotantolaitteisto ei aiheuta häiriötä muille sähkön käyttäjille, sähköntuottajille tai verkon yleiselle toiminnalle.

Tuotantolaitteistosta tulee olla yhteydessä Tampereen Sähköverkko Oy:n asiakaspalveluun jo ennen hankintaa, jotta voidaan varmistua tuotantolaitoksen liitämiskelpoisuudesta yleiseen sähköverkkoon. Lisäksi laitteistosta on toimitettava tuotantolaitteiston perustietolomake osoitteeseen: (sahkoliittyma@sahkolaitos.fi).