Pientuotannon hyvitysmaksut

Porkkanana yhteistyölle Tampereen Sähköverkko Oy maksaa kertahyvitysmaksua pientuotantolaitteiston käyttöönoton ilmoittamisesta. Hyvitysmaksu maksetaan vain kerran käyttöpaikkaa kohden.

Kertahyvitysmaksu pientuotannon liittämisen jakeluverkkoon maksetaan pientuotantolaitteiston nimellistehon mukaan:
 

  • alle 2 kW         30 €
  • 2 – 5 kW          80 €
  • yli 5 kW            130 €

 

Tampereen Sähköverkko Oy maksaa ilmoituksen ja hyväksytyn käyttöönoton perusteella asiakkaan käyttöpaikan seuraavilla siirtopalvelulaskuilla kertahyvityksen pientuotantolaitteiston hyväksytystä käyttöönotosta. Kertahyvitysmaksu on voimassa 1.6.2012 alkaen toistaiseksi siihen asti, kunnes pientuottajan asema on lainsäädännöllisesti ja verotuksellisesti selkiytynyt. 
 
Kertahyvitysmaksu ei koske varavoimalaitteistoja tai tilapäisiin liittymiin liitettyjä tuotantolaitteistoja, eikä verkosta erillään olevia järjestelmiä.