Tuotantolaitteiston varoitusmerkinnät

Jakeluverkon kanssa rinnan toimivasta tuotantolaitteistosta on oltava varoitusmerkintä.

 Varoituskilvet tulee sijoittaa vähintään seuraaviin kohtiin:

 • liittymän pääkeskukseen
 • kaikkiin sähkökeskuksiin, jotka ovat pääkeskuksen ja generaattorin välillä
 • kaikkiin kohteisiin, joista generaattori voidaan erottaa jakeluverkosta
 • generaattoriin.

 

  Esimerkki varoitusmerkinnästä ja vaadittavista tiedosta.

  varoitusmerkintä.JPG

  Merkintä tulee olla sellaisessa kohdassa, että henkilö joka aikoo päästä käsiksi jännitteisiin osiin huomaa sen.

   

  Lisää tietoa asiasta löytyy standardista SFS-EN 50438