Pientuotanto.png

Tuotantolaitos.png
Hyvitysmaksut.png

Motiva_pientuotanto.png

Tampereen Sähköverkko kannustaa sähkön pientuotantoon

Tampereen Sähköverkko Oy haluaa osaltaan edistää hajautetun pientuotannon lisääntymistä ja laitteistojen käyttöturvallisuuden parantamista. Lisätietoa tuotannon liittämisestä löytyy näiltä sivuilta.

 hajautettu.JPG

Työturvallisuussyistä kannustamme jakeluverkkoalueemme asiakkaita ilmoittamaan pientuotantolaitteistojen käyttöönotoista Tampereen Sähköverkolle, jotta käyttö- ja häiriötilanteissa ei aiheudu ennalta arvaamattomia vaaratilanteita. Jos esimerkiksi puu kaatuu sähkölinjan päälle, linjalta on ennen korjaustöitä katkaistava kaikki sähkönsyöttö, ja tämä koskee silloin myös pientuulivoimaa ja aurinkopaneelijärjestelmiä, jotka tuottavat sähköä jakeluverkkoon.
 
Tuotantolaitteisto voidaan liittää olemassa olevaan sähköliittymään. Liittymisluokkaa on nostettava, mikäli tuotantoteho ylittää liittymän koon. Ennen käyttöönottoa energiankulutusmittari voidaan joutua vaihtamaan.
 
Sähköntuottajan tulisi olla yhteydessä pientuotantoa ostavaan sähkönmyyntiyhtiöön ja tehdä ostosopimus. Verkonhaltija ei voi sallia verkkoon päin sähkönsyöttöä, jolla ei ole ostajaa.