Mikrotuotannon liittäminen jakeluverkkoon

Ennen pientuotantolaitteiston hankintaa varmista, että laitteisto täyttää verkkoyhtiön ja standardien asettamat vaatimukset.

Tuotantolaitteistosta on suositeltavaa ottaa yhteyttä asiakaspalveluun jo ennen hankintaa, jotta voidaan varmistua tuotantolaitoksen liitämiskelpoisuudesta yleiseen sähköverkkoon.

 

Laitteistosta on toimitettava mikrotuotantolaitteiston yleistietolomake Tampereen Sähköverkko Oy:n asiakaspalveluun (sahkoliittyma@sahkolaitos.fi).

 västäräkki langalla.jpg

Tuotantolaitteisto voidaan liittää olemassa olevaan sähköliittymään. Liittymisluokkaa on nostettava, mikäli tuotantoteho ylittää liittymän koon. Ennen käyttöönottoa energiankulutusmittari voidaan joutua vaihtamaan.

 

Tuotantolaitosten liittämisessä jakeluverkkoon tulee noudattaa Energiateollisuus ry:n ohjeita. Lisäksi hyväksymme saksalaisen mikrotuotantonormin VDE-AR-N 4105 tekniset vaatimukset täyttävät laitteet.

 
Pientuotantolaitteiston asennuksineen tulee täyttää pienjännitteisiä sähköasennuksia koskevan standardin SFS 6000 vaatimukset ja standardin SFS-EN 50438 Suomen tekniset vaatimukset yleisen pienjänniteverkon kanssa rinnan toimiville mikrogeneraattoreille. Työturvallisuusstandardissa SFS 6002 on lisäksi kuvattu mm. laitteiston turvallista verkosta erottamista koskevia määräyksiä. Tuotantolaitteiston liittämiskohta tulee valita siten, että tuotantolaitteisto ei aiheuta häiriötä muille sähkön käyttäjille, sähköntuottajille tai verkon yleiselle toiminnalle.

 

Laitteiston sähköasennustyöt yleensä edellyttävät sähköurakointioikeuksia ja pätevyyttä!