Varavoimalaitteen (aggregaatin) käyttö sähkökatkon aikana

Tampereen Sähköverkko Oy:n henkilöstön ja urakoitsijoiden henkilöturvallisuuden takia on tärkeää, että aggregaatin syöttämä kiinteistön sähköverkko on erotettu verkkoyhtiön jakeluverkosta. Tämän vuoksi varavoimalaitteisto on varustettava kytkimellä, jolla on estetty toiminta rinnan jakeluverkon kanssa. Kaikki varavoimalaitteiden asennukset tulee teettää valtuutetulla sähköasentajalla.
 
Jakeluverkon kanssa rinnan käyvät generaattorilaitteistot käsitellään tuotantolaitteistoina ja ne on hyväksytettävä verkkoyhtiössä.
 
Lisätietoja asiasta saa standardista (SFS 6000-5-551.6/7) ja verkkoyhtiön asiakaspalvelusta.