​Hyvitys on

 
  • 10 prosenttia, kun keskeytyksen aika on ollut vähintään 12 tuntia mutta vähemmän kuin 24 tuntia,
  • 25 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 24 tuntia mutta vähemmän kuin 72 tuntia,
  • 50 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 72 tuntia mutta vähemmän kuin 120 tuntia sekä
  • 100 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 120 tuntia.

 

Vakiokorvauksen enimmäismäärä 700 euroa.

Sähkökatkojen korvaukset

VAKIOKORVAUKSIA YLI 12 TUNTIA KESTÄNEISTÄ KATKOISTA
Tampereen Sähköverkko Oy maksaa asiakkailleen vakiokorvauksia, jos asiakkaat ovat jääneet pitkäksi ajaksi vaille sähköä verkkopalvelun keskeytymisen johdosta. Vakiokorvaukset arvioidaan ja maksetaan automaattisesti ilman eri hakemusta. Vakiokorvaus maksetaan prosentuaalisena hyvityksenä sähkönkäyttöpaikan vuotuisesta verkkopalvelumaksusta.
 
 
Vakiokorvauksen enimmäismäärä verkkopalvelun keskeytymisen johdosta on enintään 700 euroa. Katkoajat lasketaan yhteen, jos sähköä katkojen välissä on ollut saatavilla alle kaksi tuntia. Keskeytysaika alkaa siitä, kun vika on tullut verkkoyhtiön tietoon joko sähköverkon käytönvalvontajärjestelmästä tai sähkönkäyttäjän ilmoituksesta, ja päättyy, kun vika on saatu korjattua.

Jos korvausta ei ole maksettu, vaikka sähkökatkon pituus siihen oikeuttaa tai jos korvauksen saaja on tyytymätön korvauksen laskentaperusteisiin, on tästä tehtävä kirjallinen korvaushakemus.