Peruuttamisoikeus

Kilpailu-, ja kuluttajaviraston määrittelemä peruuttamisohje ja lomakemalli

Peruuttamisoikeus koskee kuluttaja-asiakkaiden puhelimitse, postitse tai tietoverkon välityksellä tehtyjä sopimuksia. Kuluttajalla on oikeus peruuttaa tällainen sopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä syytä ilmoittamatta.

 
Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.
 
Voitte käyttää ohessa olevaa peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista.
Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille päätöksestänne peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla, esimerkiksi kirjeellä, postitse tai sähköpostilla. Ilmoittakaa siinä alla olevassa lomakemallissa pyydetyt tiedot.
 
 
 
Peruuttamisen vaikutukset
 
Kun olemme vastaanottaneet peruuttamisilmoituksenne, niin sopimuksemme raukeaa.
Jos olette pyytänyt sähköntoimituksen aloittamista ennen peruuttamisajan päättymistä, teidän on maksettava meille peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä toimitetusta sähköstä sopimusvahvistuksen mukainen korvaus.
 
 

Peruuttamislomake

(täyttäkää, tulostakaa ja palauttakaa tämä lomake vain siinä tapauksessa, että haluatte peruuttaa sopimuksen)
 
Vastaanottaja: Tampereen Sähkölaitos Oy, Voimakatu 17, 33100 Tampere, email: sahkopalaute@sahkolaitos.fi
 
 
Ilmoitan, että haluan peruuttaa tehdyn sopimuksen, joka koskee seuraavan palvelun suorittamista:
 
 
Tilauspäivä: _____.______._______
 
 
Kuluttajan nimi :
 
__________________________________________________________________________________________
 
Kuluttajan osoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite:
 
__________________________________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Sen sähkön käyttöpaikan osoite, jota peruutus koskee
 (jos useampia käyttöpaikkoja, kaikkien osoitteet):
 
__________________________________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________________________________
 
Kuluttajan allekirjoitus tai allekirjoitukset:
(vain jos lomake täytetään paperimuodossa)
 
__________________________________________________________________________________________
 
 
Paikka ja päiväys: _______________________  _____.______._______