Myydyn sähkön alkuperä

Tampereen Sähkölaitos Oy:n vuonna 2016 myymän sähkön tuottamiseen käyttämät energialähteet
 

Kuluttaja- ja pienyritysasiakkaiden energialähdejakauma vuonna 2016:

 

Kuluttaja- ja pienyritysasiakkaille v. 2016 myymämme sähkö tuotettiin pääosin uusiutuvalla energialähteillä, sillä noin 96 % tuotettiin vedellä, tuulella tai puuperäisillä polttoaineilla. Noin 4% tuotettiin sekajätteellä ympäristöystävällisesti.


Kuluttajamyyntipiirakka.JPG

 
 
Kun otetaan huomioon myös suuryrityksille myymämme sähkö, kokonaisenergialähteiden jakauma vuonna 2016 oli:
 
  • Uusiutuvat energialähteet 62,6 %
  • Ydinvoima 17,9 %
  • Turve ja fossiiliset energialähteet 19,5 %
 
Myymämme sähkön tuotannosta aiheutui hiilidioksidipäästöjä keskimäärin 118,42 g/kWh.
 
Sähkölaitoksella ei ole ydinvoimaosuuksia ydinvoimaloista. Pieni osa suuryrityksille myytävästä Sähköpörssistä ostetusta sähköstä on tuotettu ydinvoimalla. Tätä osuutta vastaavan käytetyn ydinpolttoaineen määrä oli 0,51 mg/kWh.
 

Miten varmistamme, että myyty sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä?

 
Tampereen Sähkölaitos on todentanut kotitalouksille ja pienyrityksille myymänsä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön virallisilla alkuperätakuilla. Alkuperätakuujärjestelmää ylläpitää Suomessa kantaverkkoyhtiö Fingrid Oy, ja sen valvojana toimii Energiavirasto.

 

Energiayhtiöt velvoitetaan ilmoittamaan eri tuotantotavoilla verkkoon tuotetun sähkön määrän, ja sen perusteella pystytään selvittämään sähkön alkuperä.

 

Sähkönmyyjät puolestaan ostavat alkuperätakuita myymänsä sähkön verran. Näin varmistutaan siitä, että myyty sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä, ja että uusiutuvaa energiaa on myynnissä vain sen verran, kuin sitä on sähköverkkoon tuotettu.