Myydyn sähkön alkuperä

Tampereen Sähkölaitos Oy:n vuonna 2015 myymän sähkön tuottamiseen käyttämät energialähteet:
 

Kuluttaja- ja pienyritysasiakkaiden energialähdejakauma vuonna 2015:

 

Kaikki kuluttaja- ja pienyritysasiakkaille v. 2015 myymämme sähkö oli 100 % uusiutuvaa energiaa.

Se tuotettiin joko vedellä, tuulella tai puuperäisillä polttoaineilla ja varmennettiin alkuperätakuilla.

  • Tuotteistamme Hyötytuulisähkö ja Hyötytuuliosuus tuotettiin kokonaisuudessaan tuulivoimalla.
  • Lähisähkö oli 100 % pirkanmaalaisella puulla tuotettua sähköä.
  • Muut tuotteemme kotitalous- ja pienyritysasiakkaille tuotettiin pohjoismaisella vedellä.
 
 
Kun otetaan huomioon suuryrityksille myymämme sähkö, kokonaisenergialähteiden jakauma oli:
 
  • Uusiutuvat energialähteet 63 %
  • Ydinvoima 19 %
  • Turve ja fossiiliset energialähteet 18 %
 
Myymämme sähkön tuotannosta aiheutui hiilidioksidipäästöjä keskimäärin 117,43 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä oli 0,53 mg/kWh.