Myyntisopimuksiin sovellettavat sopimusehdot ja peruuttamisoikeus

Myyntisopimuksiimme sovelletaan alan yleisiä sopimusehtoja.

Siirrymme käyttämään uusia yleisiä sähkönmyyntiehtoja SME2014 1.3.2015 alkaen.

Voimassaoleviin määräaikaisiin sopimuksiin, jotka on alkaneet ennen 1.3.2015, sovelletaan yleisten sähkön-myyntiehtojen aiempaa versiota SME2010. Olemassa olevat sopimukset siirtyvät uusiin ehtoihin sopimuksen uusinnan yhteydessä.

Keskeiset muutokset uusissa sopimusehdoissa

 

 

Peruutusoikeus

 

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa puhelimitse, postitse tai tietoverkon välityksellä tekemänsä sähkönmyyntisopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä syytä ilmoittamatta.

Peruuttamisen tekemiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Päätöksestä on ilmoitettava yksiselitteisellä tavalla, esimerkiksi kirjeellä tai sähköpostilla. Ilmoittakaa nimenne, maantieteellinen osoitteenne ja mikäli saatavilla, puhelinnumeronne ja sähköpostiosoitteenne.

Voitte käyttää oheista  peruuttamislomaketta. Voitte myös lähettää sähköpostia osoitteeseen sahkopalaute@sahkolaitos.fi.

 

Peruuttamisen vaikutukset

Kun olemme vastaanottaneet peruuttamisilmoituksenne, sopimuksemme raukeaa.

Jos olette pyytänyt sähköntoimituksen aloittamista ennen peruuttamisajan päättymistä, teidän on maksettava meille peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä toimitetusta sähköstä sopimusvahvistuksen mukainen korvaus.

 

 

Kuluttajariitatilanteet

 

Sopimuksiin liittyvissä kuluttajariitatilanteissa voitte olla yhteydessä maistraatin kuluttajaneuvontaan, www.kuluttajaneuvonta.fi

Mikäli erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi, www.kuluttajariita.fi.