Pyydä tarjous

 
 

 Suunnitteluohje pienkohteille

 

Ohje sisältää teknisiä ohjeita ja malliratkaisuja pienkohteiden maakaasuasennuksille.

Maakaasun liittymismaksuun sisältyvästä asunnossa ja piha-alueella tehdyn työn osuudelta voidaan myöntää kotitalous-vähennys. Kotitalousvähennystä myönnetään pienasunnon kunnossapito- ja perusparannus-työstä, joten uudisrakennuksen liittymismaksusta kotitalous-vähennystä ei myönnetä.

Tästä suunnitteluohjeeseen.

 

 Haluan ilmoittaa viasta

 

0800 90 171 palvelee

Oheiseen numeroon voit ilmoittaa kaukolämmön, maakaasun ja kaukojäähdytyksen jakeluun liittyviä vika- ja häiriöilmoituksia ympäri vuorokauden. Palvelu on maksuton.
 

Maakaasu

Maakaasu on on monipuolinen, moderni ja ympäristöystävällinen energianlähde. Se soveltuu lämmitykseen, prosesseihin ja liikennekäyttöön.
Tampereen Sähkölaitos toimii myös merkittävänä maakaasun jälleenmyyjänä. Ensisijaisesti maakaasua myydään teollisuudelle ja yrityksille. 

Maakaasun toimittaa Venäjältä Suomeen ja Tampereelle Gasum Oy. Maakaasun toimitusvarmuus on ollut erinomainen.
 

Ympäristöystävällinen ja helppokäyttöinen maakaasu

 
Maakaasu on ympäristöystävällisin fossiilinen polttoaine. Se on väritöntä, hajutonta ja myrkytöntä luonnonkaasua. Turvallisuussyistä maakaasu hajustetaan. Maakaasu on lähes puolet kevyempää kuin ilma.

Maakaasu on helppokäyttöinen polttoaine ja se siirretään kuluttajille kaasumuodossa putkistoja pitkin. Maakaasussa ei ole rikkiä eikä raskasmetalleja eikä sen poltossa synny hiukkaspäästöjä eikä tuhkaa.
 

Liikennekäyttö

 
kaasuauto.jpgKaasu sopii myös erinomaisesti liikennepolttoaineeksi. Maakaasukäyttöiset ajoneuvot tuottavat vähemmän pakokaasupäästöjä, melua ja hajua kuin perinteiset ajoneuvot.

​Sähkölaitoksen kaasuautoa käytetään päivittäin työmaakäyntien yhteydessä.

 

 

 Kaukoluenta käytössä laskutuksessa

 
Maakaasussa olemme siirtyneet kaukoluettavaan mittausjärjestelmään ja laskutus perustuu kaukoluennan tietoihin.
 

Kulutukseen perustuva laskutus

 
Laskutus perustuu kaukoluennasta saatuihin lukemiin ja on todellisen kulutuksen mukaista. Näin ollen talvikausina kulutuksen ollessa suurempaa ovat myös lämpölaskut suurempia.