Kaukolämmön alkuperä

Ympäristöystävällinen kaukolämpömme tuotetaan pääosin sähkön ja lämmön yhteistuotannolla voimalaitoksilla. Tämän lisäksi kaukolämpöä tuotetaan myös eri puolilla jakelualuetta sijaitsevissa lämpökeskuksissa.
Tampereen Sähkölaitos on investoinut uusiin laitoksiin ja saneerannut vanhoja siirryttäessä yhä enenevässä määrin käyttämään uusiutuvia polttoaineita fossiilisten tilalle. Viime aikaisia investointeja ovat Sarankulman pellettilämpökeskus, Hervannan hakelämpökeskus sekä jätettä polttava Tammervoiman hyötyvoimalaitos.
 
Kaukolämmön hiilidioksidipäästöt vuonna 2016 olivat 186 g/kWh.
 
Käytimme kaukolämmön tuottamiseen polttoaineita vuonna 2016 seuraavasti.
  

Polttoainejakauma

 

Energialähdejakauma