Asiakaslupaus

Asiakaslupaus on tapamme toimia.

Asiakaslupauksen avulla vastaamme asiakkaamme arvo-odotuksiin, joita ovat mm. luotettavuus, hintavakaus ja vuorovaikutteisuus.

Vastaamme asiakkaan odotuksiin

  • hoitamalla asiakkaan asian aina täsmällisesti ja aktiivisesti loppuun asti
  • hinnoittelumme on kohtuullista ja ennustettavaa
  • kuuntelemme ja viestimme aktiivisesti

 

Asiakaslupaukseemme otimme kolme palvelukuvausta asiakkaiden arjesta, joita haluamme palveluillamme ja toiminnallamme tukea. Näiden avulla on tarkoitus havainnollistaa asiakkaillemme lämmitysasioissa kulloiseenkin ajankohtaan liittyvät asiat. Oikea-aikaisesti suunnitellut ja tehdyt toimenpiteet säästävät aikaa ja rahaa.

 

 Asiakaslupauksemme kolme palvelukuvausta ovat:

 

Vuosikello kertoon vuoden aikana tapahtuvista asioista.

 

  

Elinkaari kertoo kaukolämpölaitteiston elinkaaren aikana huomioitavista asioitsa.

 

 

 
Lämmitysratkaisun valinnassa  kerrotaan kaukolämpöön liittymisestä ja kaukolämmön eduista.