Käyttöraportit

 


Vuoden 2015 kaukolämmön käyttöraportit  on toimitettu alkuvuodesta 2016  asiakkaille.

Lisätietoa käyttöraporteista kohdasta Kaukolämmön käyttöraportit.

Muut palvelut

Tällä sivustolla on tilattavissa erilaisia palveluja palvelulomakkeella liittyen tuotteisiimme.

Energiamittarin ulostulokytkennän tilaus

 

Kaukolämpö- ja jäähdytys-mittarilta voidaan antaa mittaustieto asiakkaan omaa käyttöseurantaa varten. Tietoa voidaan antaa pulssimuotoisena (impulssi) tai väyläliitynnän (m-bus) kautta. Pulssitietona välittyvät energia- ja vesimäärä, väylätietona edellisten lisäksi myös lämpötilat.

Kytkentähetkellä parijohtojen tulee olla asiakkaan puolesta mittarilla kytkentävalmiina. Palvelu on maksullinen ja se veloitetaan käyttöpaikkakohtaisesti energialaskulla. Väyläliityntä saattaa edellyttää mittarin vaihdon. Vaihto veloitetaan aiheutuneiden kustannusten mukaisesti.

Toimitusaika on noin 3 viikkoa.

Uudiskohteissa kytkentä kannattaa tilata ajoissa, jotta se voidaan tehdä mittaroinnin yhteydessä. Tällöin se on edullisempi asiakkaalle.

Lisätietoja asiasta s-postitse lampopalaute@sahkolaitos.fi

tai puhelin 040 806 2288.

 

Sähköpostitse ja puhelimitse voi tiedustella myös maakaasumittausten ulostulomahdollisuuksia.

 

Oheisella palvelulomakkeella voi tilata kaukolämmön ja -jäähdytyksen kytkentäpalvelun. Toistaiseksi tilaus koskee oletuksena pulssikytkentää. Mikäli haluat väyläliitynnän, mainitsethan sen kohdassa "Lisätietoja".

 

 

Sopimusvesivirran tarkistus poistuu

 
Mittauksen kaukoluenta mahdollistaa kaukolämmön käyttöpaikan sopimusvesivirran tarkistamisen. Tarkastustoiminta päättyy 31.12.2016.
 
1.1.2017 hinnoittelurakenteen muutoksen myötä käyttöpaikan tuntimittaustietojen perusteella laskutusvesivirran taso tarkistetaan lämmityskauden jälkeen vuosittain automaattisesti.