Raportin lukuohje

 

​Kaukolämpöraportti sisältää paljon tietoa rakennuksesta ja energiankulutuksesta. Ohessa on koottu yhteen raportista löytyviä tietoja.

Tästä raportin lukuohjeeseen

 

 Vertailukiinteistöjen lämpöindeksit

 

​Vertailutieto auttaa asiakasta vertailemaan omaa kauko-lämmön käyttöään suhteessa muihin vastaaviin asiakkaisiin.

Tästä vertailukiinteistöjen lämpöindekseihin

 

 Kiinteistötietojen muutokset

 

​Tarkista raportilla olevat  rakennuksen tiedot ja ilmoita tarvittavat muutokset meille osoitteeseen otsikolla Kiinteistötietojen muutos

lampopalaute@sahkolaitos.fi

Muista ilmoitta  muuttuneiden tietojen lisäksi käyttöpaikan numero, nimi ja osoite.

Kaukolämmön käyttöraportti

Kaukolämmön käyttöraportista saa tietoa kiinteistön energian kulutuksesta. Sen tarkoituksena on auttaa asiakasta seuraamaan omaa energiankäyttöään ja löytämään energiantehokkuutta parantavia toimenpiteitä.
 

Käyttöraportin hyödyntäminen

 

Käyttöraportista on kolmen vuoden ajanjaksolta lämmönkäyttötiedot. Tietoja voi hyödyntää eri käyttökohteissa:
 
  • perustietoa energia käytöstä
  • laskun tarkistamiseen
  • kulutuksen seurantaan
  • kustannusennusteeseen budjetointia varten
  • energian käytön tehostamiseen
  • vikojen havaitsemiseen
  • energiatodistukseen

  • kuukausitason lämpötilakorjatuista kulutuksista voi arvioida tehtyjen energiatehokkuustoimenpiteiden vaikutuksia

 

 

Lämmitysenergian lämpötilakorjaus

 

Rakennusten lämmitystarpeeseen vaikuttaa vuosittain vaihteleva sää. Lämpötilakorjauksella eri vuosina toteutuneet kulutustiedot saadaan vertailukelpoisiksi keskenään ulkoilman lämpötilasta riippumatta. Korjauksessa käytetään Ilmatieteenlaitoksen määrittämää lämmitys-tarvelukua ja vertailuarvona normaalivuoden lämmitystarvelukua (vuosien 1981-2010 keskimääräistä lämmitystarvelukua). Tampereen Sähkölaitos Oy:n kaukolämmön toimitusalueella normaalivuoden lämmitystarveluku on 4 424 °Cd.

 
Lämpötilakorjaus tehdään ainoastaan tilojen lämmitykseen käytetylle energialle. Käyttöveden lämmittämiseen kuluva energia ei riipu ulkolämpötilasta.
 
 

Vertailuryhmien lämpöindeksit

 

​Vertailutieto auttaa asiakasta vertailemaan omaa kaukolämmön käyttöään suhteessa muihin vastaaviin asiakkaisiin. Vertailutietojen, ns. perustietojen, pohjana on rakennuksen valmistumisvuosi, käyttötarkoitus ja lämmitettävä rakennustilavuus. Valmistumisvuodet on luokiteltu ryhmiin rakentamistavassa tapahtuneiden merkittävien muutos perusteella esim. rakentamismääräysten uudistumisen myötä.
 
Lämmitysenergian käyttöön vaikuttaa huomattavasti myös muut tekijät kuin perustiedot. Vertailutieto antaakin vain suuntaa antavan tiedon energiankäytön tasosta, joka perusteella voidaan lähteä selvittämään poikkeavaa energian käyttöä esim. energiakatselmuksen avulla.
 
 

Käyttöraportti pohjautuu lakiin

 

Energiateollisuus ry suosituksessa M1/2010 kuvataan lain (1211/2009) energiayhtiöiden tehokkuuspalveluista edellyttämän asiakkaille annettavan kaukolämmön käyttöraportin sisältö. Käyttöraportin tarkoituksena on auttaa asiakasta seuraamaan omaa energiankäyttöään.