Energian yksiköitä

 

 västäräkki langalla2.png

 

  • A eli ampeeri = sähkövirran  yksikkö.

 

  • W eli watti = tehon mittayksikkö. Kertoo kuinka paljon sähköä kyseinen sähkölaite tarvitsee, jotta se toimisi. Esimerkiksi tavallisen hehkulampun teho on 25-100 W.

 

  • kW eli kilowatti = 1000 W

 

  • kWh eli kilowattitunti = energian mittayksikkö. Laite, jonka tehontarve on yksi kilowatti, kuluttaa tunnin aikana yhden kilowattitunnin verran energiaa. 100 watin hehkulamppu kuluttaa tunnissa energiaa 0,1 kWh.

 

  • V eli voltti = sähköjännitteen yksikkö. 1 000 V = 1 kV (kilovolttia). 

Energiansäästö

Energiaa voit säästää muuttamalla kulutustottumuksiasi ja hankkimalla tehokkaita laitteita energiasyöppöjen tilalle. Kun säästät energiaa, voit vaikuttaa sähkön ja lämmön kulutuksen aiheuttamiin kustannuksiin - tulokset näet suoraan laskustasi.


Kodin energiankäytöstä jopa 50 % lämmitykseen  


Lämmitysenergian kulutus muodostaa asuinrakennusten suurimman yksittäisen kustannuserän. Kulutettu lämmitysenergia jakaantuu liki tasan rakennuksen johtumishäviöiden, ilmanvaihdon ja käyttöveden lämmityksen kesken. 
 
Rakennuksen johtumishäviöillä tarkoitetaan rakennuksen ulkokuoren läpi siirtyvää lämpöä. Johtumishäviöihin voidaan vaikuttaa muun muassa säätämällä rakennuksen lämmitysverkosto ja huolehtimalla säätöjärjestelmän asetuksista. Rakenteiden tiiveyttä voidaan parantaa esimerkiksi tiivistämällä ikkunoita ja parvekeovia. Lämmöntalteenottojärjestelmän hyödyntäminen voi vähentää ilmanvaihdon lämmönkulutusta yli puolet verrattuna tavalliseen poistoilmanvaihtoon. Lämpimän käyttöveden energiankulutukseen vaikuttavat käytetyn veden määrä, putkiston eristystaso ja käyttövesiverkostoon liitetyt lämmityslaitteet.

 

Sähköä kolmasosa kodin energiankulutuksesta 


Kolmannes kodin energiankulutuksesta kuluu sähkölaitteisiin ja valaistukseen. Kotitaloussähkön käyttö riippuu kuitenkin niin asumismuodosta kuin kotitalouden koosta. Lisäksi käyttötottumukset vaikuttavat paljon sähkönkulutukseen. Sähkönkulutukseltaan kolme suurinta kotitalouksien laiteryhmää ovat
 
  • valaistus
  • kylmälaitteet
  • kodin elektroniikka

     

Vedenkulutuksessa käyttötottumukset ja vesikalusteet avainasemassa


Suomalaisten tyypillinen vedenkulutus on 90-270 litraa asukasta kohden vuorokaudessa. Keskimäärin jokainen suomalainen käyttää vettä 155 l/vrk. 
Lämpimän käyttöveden osuus asuinrakennuksen energiankulutuksesta on merkittävä, sillä noin viidennes energiasta kuluu veden lämmittämiseen. Lämmintä vettä käytetään keskimäärin 40-50 l/vrk henkilöä kohden.
kotitalouden vedenkulutus_400.png